Zespoły przedmiotowo -zadaniowe

2016/2017
Pobierz dokument w formacie pdf


Brak wtyczki obsługującej format pdf!2015/2016
Pobierz dokument w formacie pdf


Brak wtyczki obsługującej format pdf!2014/2015
Pobierz dokument w formacie pdf


Brak wtyczki obsługującej format pdf!2013/2014
Pobierz dokument w formacie pdf


Brak wtyczki obsługującej format pdf!2012/2013


Nazwa zespołu Członkowie zespołów
ZESPÓŁ JĘZYKA POLSKIEGO Teresa Rodak
Danuta Myśliwiec
Krystyna Wojtal
ZESPÓŁ HISTORYCZNO-HUMANISTYCZNY Andrzej Sepełowski
Henryka Sepełowska
Daniel Marcinkiewicz
Mariusz Pawlak
Krystyna Pakulniewicz
Małgorzata Froń
Paweł Łancewicz
Marzanna Kamińska
ZESPOŁY JĘZYKÓW OBCYCH Swietłana Błażejczyk - j. ang.
Oliwia Mróz
Jakub Maćkowski
Małgorzata Dąbrowska
Urszula Zduńczyk
Remigiusz Przychodniak - j. niem
Danuta Gierczak
Dorota Kot
Marta Mączka - j. franc
ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH Adam Domagała
Andrzej Ziemieńczuk
Marzena Kubera
Radosław Szeliga
ZESPÓŁ PRZYRODNICZY
I DS. PROMOCJI ZDROWIA
Teresa Wojtas
Jolanta Kupis
Agnieszka Stege
Małgorzata Morańda
Iwona Weigelt
Maria Jasiak
Agata Brodzińska
ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Robert Chabiński
Krzysztof Felsztyński
Małgorzata Morańda
ZESPÓŁ DS. ROZWOJU SZKOŁY
wdrożenie SZJ zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009
Marzanna Kamińska
Swietłana Błażejczyk
Danuta Gierczak - Pełnomocnik ds. SJZ
Małgorzata Morańda
Agnieszka Stege
Iwona Weigelt
Teresa Wojtas
Andrzej Ziemieńczuk
ZESPÓŁ REKRUTACJI I PROMOCJI SZKOŁY Danuta Gierczak
Małgorzata Dąbrowska
Krzysztof Felsztyński
Krystyna Wojtal
Oliwia Mróz
Dorota Kot
Jolanta Kupis
Jakub Maćkowski
Daniel Marcinkiewicz
Mariusz Pawlak
Małgorzata Morańda
Remigiusz Przychodniak
Teresa Rodak
Radosław Szeliga
Urszula Zduńczyk
ZESPÓŁ DIAGNOZ, ANALIZ I GRANTÓW OŚWIATOWYCH Andrzej Ziemieńczuk
Robert Chabiński
Adam Domagała
Marzena Kubera
Danuta Myśliwiec
Andrzej Sepełowski
Radosław Szeliga
Iwona Weigelt
ZESPÓŁ DS. EWALUACJI Radosław Szeliga
Jakub Maćkowski
Mariusz Pawlak
Małgorzata Dąbrowska
Oliwia Mróz
Remigiusz Przychodniak
ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW Iwona Weigeltkoordynator
Agata Brodzińskapsycholog
Agnieszka Stege
Remigiusz Przychodniak
Teresa Rodak
Swietłana Błażejczyk
Teresa Wojtas
Krzysztof Felsztyński
Andrzej Sepełowski

Jolanta Kupis
Oliwia Mróz
Adam Domagała
Marzena Kubera
Iwona Weigelt
Robert Chabiński2011/2012


Nazwa zespołu Członkowie zespołów
ZESPÓŁ JĘZYKA POLSKIEGO Teresa Rodak
Danuta Myśliwiec
Iwona Gryś
ZESPÓŁ HISTORYCZNO-HUMANISTYCZNY Andrzej Sepełowski
Daniel Marcinkiewicz
Mariusz Pawlak
Krystyna Pakulniewicz
Kamilla Szczechowiak
Paweł Chlipała
Marzanna Kamińska
ZESPOŁY JĘZYKÓW OBCYCH Swietłana Błażejczyk - j. ang.
Oliwia Mróz
Jakub Maćkowski
Małgorzata Dąbrowska
Urszula Zduńczyk
Remigiusz Przychodniak - j. niem
Danuta Gierczak
Dorota Kot
ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH Adam Domagała
Andrzej Ziemieńczuk
Marzena Kubera
Radosław Szeliga
ZESPÓŁ PRZYRODNICZY
I DS. PROMOCJI ZDROWIA
Teresa Wojtas
Jolanta Kupis
Agnieszka Stege
Małgorzata Morańda
Iwona Weigelt
Maria Jasiak
ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Robert Chabiński
Krzysztof Felsztyński
Małgorzata Morańda
ZESPÓŁ DS. ROZWOJU SZKOŁY
wdrożenie SZJ zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009
Marzanna Kamińska
Swietłana Błażejczyk
Danuta Gierczak - Pełnomocnik ds. SJZ
Małgorzata Morańda
Agnieszka Stege
Iwona Weigelt
Teresa Wojtas
Andrzej Ziemieńczuk
ZESPÓŁ REKRUTACJI I PROMOCJI SZKOŁY Danuta Gierczak
Małgorzata Dąbrowska
Krzysztof Felsztyński
Iwona Gryś
Oliwia Mróz
Dorota Kot
Jolanta Kupis
Jakub Maćkowski
Daniel Marcinkiewicz
Mariusz Pawlak
Małgorzata Morańda
Remigiusz Przychodniak
Teresa Rodak
Radosław Szeliga
Urszula Zduńczyk
ZESPÓŁ DIAGNOZ, ANALIZ I GRANTÓW OŚWIATOWYCH Andrzej Ziemieńczuk
Robert Chabiński
Adam Domagała
Marzena Kubera
Danuta Myśliwiec
Andrzej Sepełowski
Radosław Szeliga
Iwona Weigelt
ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW Iwona Weigeltkoordynator
Agnieszka Stege
Remigiusz Przychodniak
Teresa Rodak
Swietłana Błażejczyk
Teresa Wojtas
Iwona Gryś
Andrzej Ziemieńczuk
Robert Chabiński

Jolanta Kupis
Oliwia Mróz
Adam Domagała
Marzena Kubera
Krzysztof Felsztyński2010/2011


Nazwa zespołu Członkowie zespołów
ZESPÓŁ JĘZYKA POLSKIEGO Rodak Teresa
Myśliwiec Danuta
Gryś Iwona
ZESPÓŁ HISTORYCZNO-HUMANISTYCZNY Sepełowski Andrzej
Traczykowski Paweł
Marcinkiewicz Daniel
Pakulniewicz Krystyna
Kamińska Marzanna
Szczechowiak Kamilla
ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH Błażejczyk Swietłana
Mróz Oliwia
Dąbrowska Małgorzata
Maćkowski Jakub
Zduńczyk Urszula

Przychodniak Remigiusz
Gierczak Danuta
Kot Dorota
ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH Domagała Adam
Ziemieńczuk Andrzej
Kubera Marzena
Szeliga Radosław
ZESPÓŁ PRZYRODNICZY i DS. PROMOCJI ZDROWIA Wojtas Teresa
Kupis Jolanta
Stege Agnieszka
Morańda Małgorzata
Weigelt Iwona
ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Morańda Małgorzata
Felsztyński Krzysztof
Chabiński Robert
ZESPÓŁ DS. ROZWOJU SZKOŁY
wdrożenie SZJ zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009
Błażejczyk Swietłana
Domagała Adam
Gierczak Danuta
Kamińska Marzanna
Kubera Marzena
Morańda Małgorzata
Przychodniak Remigiusz
Stege Agnieszka
Szeliga Radosław
Weigelt Iwona
Wojtas Teresa
Ziemieńczuk Andrzej
ZESPÓŁ REKRUTACJI I PROMOCJI SZKOŁY Gierczak Danuta
Dąbrowska Małgorzata
Felsztyński Krzysztof
Gryś Iwona
Rodak Teresa
Mróz Oliwia
Szeliga Radosław
Maćkowski Jakub
Stege Agnieszka
Kupis Jolanta
Kot Dorota
Marcinkiewicz Daniel
Morańda Małgorzata
Przychodniak Remigiusz
ZESPÓŁ DIAGNOZ, ANALIZ I GRANTÓW OŚWIATOWYCH Chabiński Robert
Kubera Marzena
Ziemieńczuk Andrzej
Myśliwiec Danuta
Domagała Adam
Kot Dorota
Sepełowski Andrzej
Szeliga Radosław Weigelt Iwona
ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY Weigelt Iwona - koordynator
Gryś Iwona
Ziemieńczuk Andrzej
Chabiński Robert
Domagała Adam
Mróz Oliwia
Wojtas Teresa
Rodak Teresa
Błażejczyk Swietłana

Felsztyński Krzysztof
Przychodniak Remigiusz
Kupis Jolanta
Kubera Marzena
ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW I GRANTÓW Ziemieńczuk Andrzej
Przychodniak Remigiusz
Weigelt Iwona
Chabiński Robert
Kupis Jolanta

Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.