Aktualna kadra szkoły

Dyrektor: Marzanna Kamińska
P.O. Dyrektora: Iwona Gryś
Księgowość: Ewa Witkowska
Sekretariat: Magdalena Kormos
Informatyk/ABI: Samuel Orawiec
Woźny: Stanisław Górny
Pracownik pracy lekkiej: Wioletta Domańska-Górna
Bożena Wójtowicz

Aktualnie pracujący nauczyciele


Borowska Anna język angielski
Błażejczyk Swietłana język angielski
Chabiński Robert wychowanie fizyczne
Domagała Adam fizyka
Drozd Magdalena geografia
Gierczak Danuta język niemiecki, plastyka, zajęcia artystyczne, muzyka
Gryś Iwona język polski
Kamińska Marzanna historia, wiedza o społeczeństwie, współczesne stosunki międzynarodowe, ekonomia w praktyce
Karwacka Weronika psycholog
Kot Dorota biblioteka, język niemiecki
ks.Kopczyński Łukasz religia
Kubera Marzena matematyka, podstawy przedsiębiorczości, doradca zawodowy
Kupis Jolanta biologia, wychowanie do życia w rodzinie, ekologia i ochrona środowiska
Mączka Marta język francuski
Miś Agnieszka biologia po angielsku
Morańda Małgorzata wychowanie fizyczne
Mróz Oliwia język angielski
Musialik Jerzy historia, historia i społeczeństwo
Paluch Edyta język polski
ks. Pawlik Kamil religia
Pelczar Patrycja język polski
Protaziuk Justyna język polski
Przestrzelska Bożena matematyka
Ptak Ewa informatyka, matematyka, informatyka stosowana
Sawa Sandra język angielski, historia, zajęcia rewalidacyjne
Sepełowski Andrzej historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Śliwa Ewa historia, historia i społeczeństwo
Weigelt Iwona pedagog, zajęcia techniczne
Wojtas Teresa chemia
Ziemieńczuk Andrzej matematyka

Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.