Przedmiotowe Systemy Oceniania obowiązujące od roku szkolnego 2015 / 2016

Przedmiot Nauczyciele Klasy
język polski Gryś Iwona
Paluch Edyta
Andrzejewska Ilona
I. Gryś - liceum i gimnazjum
E. Paluch - liceum i gimnazjum
I. Andrzejewska - liceum i gimnazjum
język angielski Błażejczyk Świetłana
Maćkowski Jakub
Sawa Sandra
liceum
gimnazjum
język niemiecki Gierczak Danuta
Kot Dorota
Matelska Aleksandra
liceum
gimnazjum
język francuski Mączka Marta liceum i gimnazjum
dziennikarstwo Gryś Iwona liceum
matematyka Kubera Marzena
Ptak Ewa
Ziemieńczuk Andrzej
liceum i gimnazjum
fizyka Domagała Adam
liceum i gimnazjum
biologia
przyroda
Kupis Jolanta liceum i gimnazjum
geografia Drozd Magdalena liceum i gimnazjum
chemia Wojtas Teresa liceum i gimnazjum
podstawy przedsiębiorczości Kubera Marzena liceum i gimnazjum
wos
współczesne stosunki międzynarodowe
ekonomia w praktyce i podstawy zarządzania
historia i społeczeństwo
Kamińska Marzanna liceum
wos Sepełowski Andrzej liceum i gimnazjum
historia
historia i społeczeństwo
Sepełowski Andrzej liceum i gimnazjum
historia w języku angielskim Sawa Sandra liceum
informatyka
informatyka stosowana
Ptak Ewa
Polczyk Paweł
liceum i gimnazjum
muzyka
zajęcia artystyczne
Gierczak Danuta gimnazjum
wiedza o kulturze Gierczak Danuta liceum
technika Weigelt Iwona gimnazjum
wychowanie fizyczne Chabiński Robert
Morańda Małgorzata
liceum i gimnazjum
edukacja dla bezpieczeństwa Weigelt Iwona liceum i gimnazjum

Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.