2 6 5 2 --> 3 4 7     Śpiewać każdy może – talenty “Chrobrego” na scenie.Data: 19.12.2014     
W piątek 05.10 w auli szkoły odbył się po raz pierwszy konkurs wokalny The Voice of Chrobry, w którym każda z klas mogła przedstawić własną interpretację piosenki obcojęzycznej. Uczniowie wykazali się pomysłowością nie szczędząc trudu na przygotowanie rekwizytów, pilnie ćwicząc choreografię i umiejętności wokalno-językowe, oceniane przez jury, złożone z nauczyciela i uczniów klas III licealnych. W trakcie dowcipnie prowadzonych przez Danielę Jagiełłę i Krystiana Kubiaka zmagań z angielskimi tekstami klasy gimnazjalne i licealne pokazały ukryte umiejętności.
W trudnych zmagania zwyciężyła klasa III a gimnazjum w brawurowej interpretacji “Wiggle” Jasona Derulo i została nagrodzona ufundowanym przez Radę Rodziców tortem. Interpretacja “Daddy Cool” przyniosła II miejsce klasie II B, a trzecie zajęła Paulina Mazur solowym wykonaniem “Radioactive”
Następnie dwuosobowe drużyny mogły wykazać się wiedzą w “Music Quiz” obejmującym różności z dziedziny muzyki. Nikola Selezinko i Gabriela Piasecka z klasy II a okazały się w nim bezkonkurencyjne.


     Finał III Konkursu Literackiego Inspirowanego Fotografiami BielawyData: 19.12.2014     
Dnia 17.12.14 r. w auli Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie odbył się finał III Konkursu Literackiego Inspirowanego Fotografiami Bielawy oraz promocja publikacji “Sudecka poezja i proza XII”.
Głównym organizatorem konkursu była redakcja rocznika miejskiego Bibliotheca Bielaviana. W tym roku inspiracją dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych było zdjęcie pochodzące z początku XX wieku zatytułowane “Pod Górnym Młynem”, przedstawiające budynek wodnego młyna zbożowego oraz grupę bielawian w strojach z epoki.
Komisja w składzie: prof. Ryszard Waksmund, Urszula Ubych, dr Rafał Brzeziński, Małgorzata Greiner, Agnieszka Nowakowska, Jadwiga Stępień, Anna Węclewska dokonała wyboru najlepszych prac.
W konkursie wzięło udział 14 uczniów z ZSO w Bielawie. Wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Kwiatkowska i Anna Sułek w kategorii poezja oraz Radosław Pohl w kategorii proza.
Laureaci otrzymali rocznik miejski Bibliotheca Bielaviana 2013, a wszyscy uczestnicy XII tom serii Sudecka poezja i proza, w którym ukazały się nadesłane prace.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !

Anita Satory
Daria Wojtuń     Na te świętaData: 17.12.2014     
     I miejsce licealistów LO w Bielawie w VIII Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o AIDSData: 17.12.2014     
1 grudnia w Światowym Dniu Walki z AIDS w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie odbyła się VIII Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS pod hasłem HIV- TO NIE DLA MNIE. Naszą szkołę w kategorii ponadgimnazjalnej reprezentowały: Ada Stachowiak, Ewelina Węgielnik i Ania Wojtczak, a w kategorii gimnazjalnej: Justyna Rak, Ania Sułek i Natalia Kochańska. Konkurs składał się z 3 etapów, z części pisemnej i ustnej. Ocenie podlegał również 30 sekundowy spot przestrzegający przed ryzykownymi zachowaniami, które mogą prowadzić do zakażenia się HIV. Reprezentacja naszej szkoły konkurowała z 8 drużynami i zajęła I miejsce w kategorii ponadgimnazjalnej, a III w gimnazjalnej. Mamy pewność, że wiedza zdobyta podczas przygotowania do olimpiady jest niezwykle wartościowa.

Ewelina Węgielnik


     "MATEMATYKA NA WESOŁO I NA SPORTOWO"Data: 17.12.2014     
Dnia 11.12.2014r w naszej szkole po raz piąty odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczno- Sportowy " MATEMATYKA NA WESOŁO I NA SPORTOWO” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Głównym celem projektu było propagowanie i poszerzenie wiedzy matematycznej, mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy, motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Uczniowie rozwiązywali problemy matematyczne ( I etap) oraz rywalizowali w zawodach sportowych (II etap). Tematyka zadań konkursowych obejmowała program nauczania matematyki w liceum.
Do konkursu przystąpiło 5 szkół: ZSO w Bielawie, ZSiPKZ w Bielawie, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie , ZS nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie oraz ZS nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie. W konkursie wzięło udział 5 drużyn po czterech uczniów z każdej szkoły . Uczniowie zgłosili się w dniu konkursu wraz z opiekunami – nauczycielami matematyki lub wychowania fizycznego. Ogłoszenie wyników odbyło się w dniu jego przeprowadzenia. Wszyscy uczniowie biorący udział otrzymali dyplomy i drobne upominki, a zwycięscy- atrakcyjne nagrody.
Pierwsze miejsce zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego
w Dzierżoniowie
, tuż za nim na drugim miejscu uplasował się ZSiPKZ w Bielawie, a trzecie miejsce zajęła szkoła ZS nr 3 w Dzierżoniowie.

Marzena Kubera     Bogowie olimpijscy w Zespole Szkół OgólnokształcącychData: 10.12.2014     
W dniu 03.12.14 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie odbył się V Konkurs Mitologiczny dla I i II klas gimnazjalnych i licealnych. Każda klasa była reprezentowana przez dwóch uczniów, którzy musieli zmagać się z łatwiejszymi i trudniejszymi zadaniami takimi jak: objaśnianie znaczenia związków frazeologicznych, interpretacja wiersza, rozpoznawanie postaci i motywów mitologicznych.
Zwycięzcami w kategorii dla licealistów zostali Ewelina Węgielnik oraz Krystian Rycąbel z klasy I a, natomiast wśród gimnazjalistów pierwsze miejsca zajęli Maria Jaworska i Oskar Stajno z II a. Znawcy mitologii otrzymali nagrody książkowe.
W ostatniej konkurencji uczniowie zaprezentowali się jako postacie mitologiczne, a publiczność głosowała na najlepszy strój antyczny. Zwycięzcą został Dawid Sobczuk, przebrany za mrocznego Hadesa - boga podziemnego świata. Jego atrybutami były: berło i klucze, symbolizujące władzę nad światem zmarłych.

Daniel Olszówka     ZaproszenieData: 08.12.2014     
     Kacper Środoń laureatem międzynarodowego konkursu fotograficznego.Data: 23.11.2014     
W dniu 13.11.2014r. odbyło się posiedzenie jury V edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego MATEMATYKA W OBIEKTYWIE, zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki i Koło Kultury Matematycznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, Marszałka woj. Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Spośród ponad 4600 prac komisja w składzie: prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. dr hab. Maciej Tanaś, mgr Jerzy Kołodziejczyk, mgr inż. Tomasz Seidler i dr hab. Małgorzata Makiewicz (przewodnicząca) wyłoniła laureatów konkursu fotograficznego.

Uczeń naszej szkoły Kacper Środoń zajął 2 miejsce w grupie młodzieży.

link do listy zwycięzców
http://www.mwo.usz.edu.pl/start

Tegoroczna edycja przyniosła absolutny rekord zgłoszeń. Otrzymaliśmy ponad 4600 prac z całego świata. Dlatego w sposób szczególny gratulujemy laureatom, osobom wyróżnionym, nominowanym do wystaw i kalendarza. Państwa fotografie oraz autorskie opisy przedstawiły matematykę, jej piękno, powszechność i użyteczność w sposób niezwykle różnorodny. (organizatorzy)

Laureaci, osoby wyróżnione i sympatycy matematyki otrzymali zaproszenie na uroczystość podsumowania konkursu oraz wernisaż wystawy Matematyka w obiektywie- 2014 do sali senatu Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Papieża Jana Pawła II 22a w dniu 28 listopada 2014


     Finał Powiatowego Konkursu „O Polskę niepodległą i jej granice – 1908-1922”Data: 18.11.2014     
W dniu 7 listopada 2014 roku odbył się w auli naszej szkoły finał Powiatowego Konkursu „O Polskę niepodległą i jej granice - 1908-1922”. Uczestniczyli w nim reprezentanci szkół
ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego, które zgłosiły swój udział w tegorocznej
edycji konkursu. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej wśród uczniów
oraz upamiętnienie Święta Niepodległości. Tegoroczny konkurs był elementem działań w ramach Powiatowego Programu Aktywności Młodzieży. W decydującej rozgrywce wzięło udział 6 finalistów wyłonionych w eliminacjach pisemnych, które miały miejsce w szkołach naszego powiatu.
Uczestnicy musieli popisać się wiedzą dotyczącą postaci historycznych i najważniejszych
wydarzeń, które doprowadziły do powstania niepodległego państwa w 1918 roku oraz
przebiegu walk o granice Rzeczypospolitej w latach 1918-22. Duże znaczenie miała także
znajomość mapy historycznej, literatury polskiej, muzyki oraz umiejętne wykorzystanie
materiału filmowego, który prezentował polski wysiłek zbrojny w latach I wojny światowej
i po jej zakończeniu.

Czytaj całość
Ostatecznie zwycięstwo odniósł Oskar Krzewski z Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, II miejsce przypadło Marcinowi Cetnarowskiemu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie a trzecie Patrykowi Źródlakowi także z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie. Laureatami konkursu zostali także zdobywcy kolejnych miejsc: Rafał Wiszniewski z I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie, Michał Piesik z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie oraz Adrian Adamczyk z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Konkurs prowadził p. Andrzej Sepełowski a w komisji oceniającej uczniów pracowali panowie: Adam Domagała i Andrzej Ziemieńczuk.

I nagrodę w konkursie w postaci wieży hi-fi ufundował pan Tomasz Ligięza. Laureaci zostali także uhonorowani nagrodami, które sfinansowano w ramach grantu oświatowego przyznanego przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie oraz przez burmistrza miasta Bielawa – pana Ryszarda Dźwiniela. Impreza mogła się odbyć dzięki pomocy dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie – pana Jana Gładysza oraz innych pracowników tej instytucji, którym pragniemy gorąco podziękować za udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu. Dziękujemy także nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu za przeprowadzenie eliminacji
pisemnych i przygotowanie uczniów do tegorocznego finału.

Andrzej Sepełowski


     Powiatowy Turniej Szachowy z okazji Święta NiepodległościData: 18.11.2014     
14 listopada 2014 r. w naszej szkole Powiatowy Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego. W zawodach uczestniczyło 26 uczniów reprezentujących I LO w Dzierżoniowie , II LO w Dzierżoniowie, Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, Zespół Szkół nr 3 w Dzierżoniowie oraz Gimnazjum nr 5 w Bielawie. Zawody zaplanowano na 6 rund i rozgrywano je systemem szwajcarskim. Rywalizacja toczyła się w sportowej atmosferze i sprzyjała integracji środowiska uczniowskiego ze szkół powiatu dzierżoniowskiego. Turniej kształcił umiejętności koncentracji, odporności psychicznej, opanowania, wytrwałości, właściwego wykorzystania czasu i podejmowania decyzji w warunkach ryzyka.

Czytaj całość
I miejsce w zawodach zajął reprezentujący II LO w Dzierżoniowie – Jarosław Buczek, drugi był zawodnik II LO w Dzierżoniowie – Michał Choiński, a na trzecim stopniu podium stanął reprezentujący I LO w Dzierżoniowie – Bartosz Ciborski. W klasyfikacji gimnazjalnej najlepszy był Bartosz Rakoczy z Zespołu Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie. Najlepszy wynik z naszej szkoły uzyskał Paweł Żurek. Impreza odbywała się w ramach grantu oświatowego przyznanego przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie i była elementem działań w ramach Programu Aktywności Młodzieży w powiecie dzierżoniowskim. Zwycięzca zawodów otrzymał puchar ufundowany przez senatora RP – pana Stanisława Jurcewicza oraz nagrodę sfinansowaną przez Burmistrza Miasta Bielawa – pana Ryszarda Dźwiniela. Pozostałe nagrody były ufundowane w ramach powiatowego grantu oświatowego. Turniej przeprowadził pan Andrzej Sepełowski - nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie. Pomoc przy organizacji imprezy, w postaci zegarów szachowych, uzyskano także ze strony klubu szachowego „Dwie wieże” w Dzierżoniowie. Kończąc zawody i dziękując za sportową rywalizację dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – pani Marzanna Kamińska zwróciła uwagę, że nauka gry w szachy niesie ze sobą ogromny potencjał rozwojowy dla młodzieży oraz wpływa na determinację, motywację i uczy sportowych zachowań.

Andrzej Sepełowski


Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.