RODO

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie, ul. Szkolna 5, tel. 74 8334 - 606, mail: liceum@lo.um.bielawa.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bielawie, ul. Szkolna 5 możliwy jest pod numerem tel. 695 704 899 lub adresem email: samuel@argo-it.pl
  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitoringu.